Logga Röstforum


 Röstfonden

med Patricia Grammings Minnesfond


 

Röstfonden sorterar under Röstforum, som stödjer 

  • utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten, 
  • förebyggande röstvård och 
  • vård och rehabilitering av personer med röststörningar. 


Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex i samband med födelsedag. Ange ”Till Röstfonden” på inbetalningen. 

Nämnden för Röstfonden 

Svante Granqvist, Ordförande    

Maria Södersten,  Sekreterare

Staffan Rydén

Susanne Rosenberg

Viveka Lyberg Åhlander

Roland Rydell