Logga Röstforum


 Röstfonden

med Patricia Grammings Minnesfond


Utlysning av 

Anslag

 

Röstfonden sorterar under Röstforum, som stödjer 

  • utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten, 
  • förebyggande röstvård och 
  • vård och rehabilitering av personer med röststörningar. 


Nämnden för Röstfonden utlyser härmed anslag för 2024. Nämnden består av Svante Granqvist, Stellan Hertegård, Susanne Rosenberg, Staffan Rydén, Maria Södersten, Viveka Lyberg Åhlander. Totalt tillgängligt belopp uppgår i år till 120 000 kr. 


Ansökan ska vara Röstfonden tillhanda senast den 2024-04-01 via e-post: ansokan@rostfonden.se 


Anslag beviljas av Nämnden för Röstfonden. 


Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex i samband med födelsedag. Ange ”Till Röstfonden” på inbetalningen. 


Stockholm i februari För Nämnden för Röstfonden 

Svante Granqvist Maria Södersten 

Ordförande Sekreterare


Röstfonden

med Patricia Grammings Minnesfond


söker nomineringar till 

Pris

för bästa examensarbete inom röstområdet


Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten. För att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden valt att utlysa två pris för årets bästa examensarbeten inom röstområdet.

 

Det ena priset går till röstforskning med medicinsk/logopedisk inriktning, det andra till kvalitativ/tvärvetenskaplig röstforskning eller röstforskning med pedagogisk/konstnärlig inriktning. 


Prisen är på 6000 kr vardera. Tillfälle ges att presentera examensarbetet vid Röstforums Riksstämma 27-28 april 2024 i Malmö. 


Nominering av pristagare görs av utbildningsansvariga eller handledare.

I årets utlysning har vi valt att möjliggöra nomineringar från hela Norden. Arbetet ska vara skrivet på engelska eller något av de skandinaviska språken (svenska, danska, norska). 


Röst ska utgöra en väsentlig del av examensarbetet och det ska ha godkänts under 2023. Nomineringen och examensarbetet ska vara Nämnden för Röstfonden tillhanda senast 2024-03-10 via e-post: nominering@rostfonden.se

 

Pristagarna utses av Nämnden för Röstfonden. 


Stockholm i februari 

För Nämnden för Röstfonden 

Svante Granqvist, Ordförande    

Maria Södersten,  Sekreterare