Logga Röstforum

Förbundsstyrelsen 2024

Röstforums förbundsstyrelse har nio medlemmar. 

De representerar olika yrkesgrupper där rösten står i centrum.


David Åkesson Sölvesborg, ordförande

Sångpedagog och sångare

Epost: ordfriks@rostforum.se


Suvi Karjalainen, Umeå, vice ordförande

Logoped, röstergonom och universitetslärare


Maria Palmqvist, Falkenberg, kassör
Sångerska och sångpedagog

  Epost: kassorriks@rostforum.se


Lene Rosendahl, Jönköping, sekreterare

Läkare och klinisk fysiolog


Roland Rydell, Lund, ledamot,

Överläkare och docent i foniatri och laryngologi


Cecilia Öhrwall, Stockholm, ledamot

Körledare, arrangör, projektledare och musiklärare


Sabina Wixner, Hudiksvall, ledamot (soc.medier)

Logoped och röstergonom


Marianne Khoso, Södertälje, ledamot

Sång- och musikpedagog


Ann-sofi Andersson, Stockholm, ledamot

Logonom