Logga Röstforum

Förbundsstyrelsen 2020

Röstforums förbundsstyrelse har nio medlemmar. 

De representerar olika yrkesgrupper där rösten står i centrum.


Laura Enflo, Danderyd, ordförande

Kristina Lund, Uppsala, vice ordförande

Anne Johansson, Göteborg, kassör

Lene Rosendahl, Jönköping, sekreterare

Sten Dereman, Göteborg, webbmaster

Örjan Gotensjö, Stockholm

Sabina Wixner, Hudiksvall

Sara Wilén, Malmö

David Åkesson, Sölvesborg