Logga Röstforum

Röstforum Malmö-Lund

Röstforum Malmö–Lund är ett nätverk för röstintresserade inom alla yrkesgrupper i Öresundsregionen. Röstforum Malmö-Lund startade Malmö 2014 . Kontakta ordförande här!


I Röstforum Malmö-Lund vill vi skapa en given mötesplats mellan olika yrkesgrupper inom röstområdet och bl a stimulera till tvärvetenskapliga utbyten. Genom detta nätverk där mycket av det som händer inom röstområdet blir synligt och tillgängligt ges du som medlem möjlighet att hämta inspiration och nya kunskaper på nära håll i skåneregionen. Röstforum Malmö–Lund är också tänkt att vara en plattform där aktiviteter, föreläsningar och workshops kan anordnas utifrån medlemmars egna önskemål.


Styrelse Röstforum Malmö-Lund

Stefan Sköld, ordförande

Anders Bergdahl, kassör

Randi Bjerge-Sköld, suppleant