Logga Röstforum

Johan Sundberg

Professor emeritus

Professor emeritus Johan Sundberg vid KTHs avdelning för Tal, Musik och Hörande (DIVISION OF SPEECH, MUSIC AND HEARING) är en av de mest meriterade forskarna inom röstområdet i världen. Han var en av grundarna av Röstfrämjandet 1990 för att främja samverkan mellan olika grupper inom röstområdet. Röstfrämjandet döptes sedan om 2014 till Röstforum.  


Johan är sedan 2019 hedersmedlem i Röstforum.


Johan Sundberg är född 1936 och studerade musikvetenskap vid Uppsala universitet och blev filosofie doktor 1966. Hans huvudsakliga forskning har handlat om rösten i tal och sång och om teorin bakom musikalisk interpretation. Under 30 år ledde han forskningen i musikakustik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. 1979 blev han professor. Johan Sundberg gick i pension 2001 men är fortsatt verksam som professor emeritus. Han är även hedersdoktor vid York University, National and Kapodistrian University of Athens, och Université de Liège.


Johan har själv studerat sång för den berömda sångpedagogen Dagmar Gustafsson och var under många år medlem i Adolf Frediks Bachkör i Stockholm.

Han är också ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien.

Johan är en fantastisk föreläsare med en mycket uppskattad förmåga att byta dialekter obehindrat under föredragets gång.  


Johan Sundberg har skrivit två böcker som används flitigt över världen. 

  • Musikens ljudlära, 2:a upplagan 1989, Proprius förlag
  • Röstlära, 3:e upplagan 2001, Proprius förlag