Anna-Lena Tideman är universitetslektor vid Malmö musikhögskola och har utöver sina examina inom sång och logopedi profilerat sig med sin forskning och metodik inom fonationsrörsteknik anpassad för sångare.

Den här dagen kommer, utöver fonationsrörs-sång, även att handla om den åldrande rösten.

Workshop 3 november kl 10.00- 15.00 på BalettAkademien, Göteborg

Lunch ordnas på egen hand men RFV bjuder på fika. Du får mer info vid anmälan. Anmäl dig till: elin.lutecki@hotmail.com

Pris för medlemmar: 500:-
Pris för icke-medlemmar: 700:-
Pris för studentmedlemmar: 300:-

Fonationsrör går att köpa på plats för 120:-