Gör din röst hörd – bli medlem!

Ansök här!

 

Röstforum är ett nätverk för oss röstintresserade.

Medlemskapet är personligt. Det innebär att att du i Röstforum representerar dig själv och inte din arbetsgivare. Från årsmötet 2014 är Röstforum ett förbund med lokalföreningar och alla medlemmar ska numera tillhöra en lokalförening. Idag finns fyra lokalföreningar och vi hoppas att det blir fler. Du väljer en lokalförening i din närhet eller den du finner lämplig. Om du inte väljer någon av de andra lokalföreningarna tillhör du Röstforum Stockholm.

 

Lokalförening       Kontaktperson        Kontakt                              Bankgiro

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften för 2018 är 275 kr. och betalas direkt till lokalföreningen (se bg ovan).

 

 

 

Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.