RÖSTFONDEN

med Patricia Grammings Minnesfond

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

 Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet

Priset innebär

  • ett stipendium på 5000 kr,
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksmöte 6-7 maj 2017 i Stockholm.

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.  Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2017 – ht 2017 och insänds senast 2018-03-06 till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm,

eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

 

Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

Stockholm i januari 2018

För Nämnden för Röstfonden

Johan Sundberg                                        Britta Hammarberg

Ordförande                                                 Sekreterare