Förbundsstyrelsen

Röstforums förbundsstyrelse har nio medlemmar.

De representerar olika yrkesgrupper där rösten står i centrum.

Laura Enflo, Danderyd, ordförande

Kristina Lund, Uppsala, vice ordförande

Anne Johansson, Göteborg, kassör

Lene Rosendahl, Jönköping, sekreterare

Sten Dereman, Göteborg, webbmaster

Claes Wettebrandt, Stavsnäs

Örjan Gotensjö, Stockholm

Anna Ekblom, Borås

David Åkesson, Sölvesborg