RÖSTFONDEN

med Patricia Grammings Minnesfond

 

Pris

till bästa examensarbete inom röstområdet

 

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pristill den/de studerande som skrivit

årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet.

 

Priset innebär

  • ett stipendium på 5000 kr,
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksstämma 18-19 maj 2019 i Göteborg.

 

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.  

Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2018 – ht 2018 och insänds senast 2019-03-15 till

Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm,

eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

 

Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

 

 

Stockholm i januari 2019

För Nämnden för Röstfonden

 

 

      Johan Sundberg                                        Britta Hammarberg

          Ordförande                                                  Sekreterare

PrisUtlysningUppsats2019