Röstfondens pris för bästa uppsats inom röstområdet

.

RÖSTFONDEN

med Patricia Grammings Minnesfond

 

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande

som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet

Priset innebär

  • ett stipendium på 5000 kr
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksstämma 16-17 maj på KMH i Stockholm

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.  Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2019 – ht 2019

och insänds senast 2020-03-06 till Professor J Sundberg,

Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm,

eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

Stockholm i januari 2020

För Nämnden för Röstfonden

Johan Sundberg,   Ordförande                                     Britta Hammarberg,    Sekreterare