Röstfonden

Röstfondens uppgift är att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård och rehabilitering av människor med röststörningar. Större delen av Röstfonden utgörs av Patricia Grammings Minnesfond och Röstfonden är ett av Röstforums centrala organ.

Röstfonden delar även ut pris för bästa examensarbete inom röstområdet och lokalföreningar kan söka medel för anordnande av symposier, kurser, inbjudande av föreläsare mm. En föreläsning till Patricia Grammings minne hålls årligen i samband med Röstforums riksstämma och bekostas av Röstfonden.

Ansökan görs före sista maj.  Tillgängligt belopp beräknas uppgå till 50.000 kr.

Röstfondens stadgar hittar du här

Nämnden för Röstfonden har följande ledamöter:
Johan Sundberg, ordförande

Britta Hammarberg, sekreterare

Sven Bergman

Gunnel Fagius

Stellan Hertegård

Elisabeth Lindström

I stället för blommor…

Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till pg 449 41 58-1. Ange Röstfonden på inbetalningen.

Ansökan

Ansökning av medel från Röstfonden skickas till:

Nämnden för Röstfonden

Att: prof. Johan Sundberg

Tal Musik Hörsel/KTH

100 44 Stockholm

eller i elektronisk form till: jsu@csc.kth.se

Pris för bästa examensarbete inom röstområdet

innebär ett stipendium på 5000 kr och tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums Riksstämma. Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insändes av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats. Uppsatsen ska vara slutförd och godkänd under vt 2019-ht 2019 och insänds senast 2020-03-20 till:

Nämnden för Röstfonden

Att: prof. Johan Sundberg

Tal Musik Hörsel/KTH

100 44 Stockholm

eller i elektronisk form till: jsu@csc.kth.se