Om Röstforum

Med rösten kan vi hålla tal, undervisa, utöva ett ledarskap, prata med vänner, ropa, skrika, mumla, nynna, sjunga, göra ljudeffekter, skratta, gräla, uttrycka vår mening och mycket, mycket mer. Det är ett gratis och utvecklingsbart instrument som i vår teknikstinna tid inte alltid får den största uppmärksamheten.

Röstforum arbetar för att

  • Öka medvetenheten om röstens centrala roll, såväl i våra yrkesliv som privatliv.
  • samla och tillhandahålla sakkunskap om rösten
  • vara ett personligt forum för röstintresserade
  • stödja röstbefrämjande verksamheter genom att bevaka och vara aktivt i den allmänna debatten
  • stödja forskning och utveckling inom röstområdet genom Röstfonden
  • vara en känd och viktig instans i röstfrågor

Röstforum har medlemmar ur många olika yrkeskategorier som t ex skådespelare, sångare, körledare, och körsångare, läkare, logopeder, logonomer, sångpedagoger m fl.

I samband med Riksstämman ordnas varje år en 2-dagarskonferens med internationella och nationella föreläsare och forskare i form av föreläsningar, seminarier, workshops och, inte minst, underhållning, allt med rösten i fokus.

Är du intresserad av att vara med i en förening med rösten i centrum är du varmt välkommen att bli medlem.