Röstforum

Röstforum är förbundet för dig som är intresserad av människorösten – yrkesmässigt eller privat.

I dag finns fyra lokalföreningar, Röstforum Väst, Röstforum Malmö – Lund, Röstforum Stockholm och Röstforum Syd-Ost.

Förbundets ambition är att fler lokalföreningar bildas över landet så att vi kan sprida kunskapen om rösten över hela landet.