Logga Röstforum

RÖSTFONDEN med Patricia Grammings Minnesfond 

 

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning

som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden

inrättat ett pris till den/de studerande som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet

Priset innebär

  • ett stipendium på 5000 kr
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksstämma.

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.  

Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2020 – ht 2020 och insänds senast 2021-03-07 till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH,

100 44 Stockholm, eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se


Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

Stockholm i januari 2020

För Nämnden för Röstfonden

Johan Sundberg,   Ordförande                                     Britta Hammarberg,    Sekreterare