Logga Röstforum

RÖSTFONDEN 

med Patricia Grammings Minnesfond 

 

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning

som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden

inrättat ett pris till den/de studerande som skrivit årets bästa examensarbete magister- eller masternivå inom röstområdet

Priset innebär

  • ett stipendium på 5000 kr
  • tillfälle att rapportera om examensarbetet vid Röstforums nästkommande Riksstämma.

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare. Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2020 – ht 2020 och insänds senast 2021-03-15 till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH,

100 44 Stockholm, eller i elektronisk form till jsu@kth.se


Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.


Stockholm i februari 2021

För Nämnden för Röstfonden


Johan Sundberg,   Ordförande                                     Britta Hammarberg,    Sekreterare