Logga Röstforum

Stadgar Röstfonden

Fastställda 2015-03-20 av Röstforums förbundsstyrelse

 

§ 1

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångröstens

normala funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar.

§ 2

Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom röstområdet exempelvis symposier och kurser.

§ 3

Röstforums förbundsstyrelse är även styrelse för Röstfonden. 

Nämnden för Röstfonden består av 6 ledamöter, vilka alla utses av Röstforums förbundsstyrelse

med en mandatperiod av 2 år och med möjlighet till omval.

Nämnden för Röstfonden har till uppgift att sköta Röstfondens medel enligt § 1 och § 2.

§4

Nämnden för Röstfonden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

§ 5

Röstfonden har sitt säte i Stockholm.

§6

Röstfondens firmatecknare är Röstforums kassör och ordföranden för Nämnden för Röstfonden, var för sig.

§7

Röstfondens förvaltning skall årligen granskas av den revisor 

Röstforum utser vid ordinarie riksstämma. Den skall inte stå under offentlig tillsyn.

§8

Om Röstforum upplöses skall Röstfondens tillgångar överlämnas till förvaltning av Svenska Läkarsällskapet.


RÖSTFONDEN med PATRICIA GRAMMINGS MINNESFOND

C/O Johan Sundberg, Professor i Musikakustik (pensionerad) Tal Musik 

Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm

Tfn: 08 790 7873, Hem: 08 6678 453

Fax: +468 790 7854, Mobil: 070 740 7873

e-post: pjohan@speech.kth.se