Logga Röstforum

Mer om Röstfonden

Större delen av Röstfonden utgörs av Patricia Grammings Minnesfond, samt den donation som gjorts till Lars Pehrsons minne.

Stöd har 2019 getts till forskning och utveckling inom röstområdet. Ansökan har skett vid ett tillfälle och totalt har 58500 kronor delats ut.

Bidragen har kunnat stödja deltagande och föredrag vid olika konferenser, logopedstudentdagarm och workshoppar.

Röstfonden delar även ut pris för bästa examensarbete inom röstområdet och lokalföreningar kan söka medel för anordnande av symposier, kurser, inbjudande av föreläsare mm.

En föreläsning till Patricia Grammings minne hålls årligen i samband med Röstforums riksstämma och bekostas av Röstfonden.

Ansökan görs före sista maj.  

Tillgängligt belopp beräknas uppgå till 50.000 kr.