Logga Röstforum

Röstfonden

Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond


som sorterar under Röstforum, stödjer 


  • utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten, 
  • förebyggande röstvård och
  • vård och rehabilitering av personer med röststörningar. 


Fonden omhänderhas av Nämnden för Röstfonden som härmed utlyser anslag för år 2021. Nämnden består av Gunnel Fagius, Britta Hammarberg, Stellan Hertegård, Anders Lindström, Viveka Lyberg Åhlander och Johan Sundberg. Totalt tillgängligt belopp för utdelning uppgår i år till maximalt 150 000 kr. 


Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex i samband med födelsedag. Ange ”Till Röstfonden” på inbetalningen.


Ansökan skall sändas före den 15 maj 2021 till 

Röstfonden

Att: prof Johan Sundberg

Tal Musik Hörsel/KTH

100 44 Stockholm