Logga Röstforum

Röstfonden

Röstfondens uppgift är att stödja utvecklingsarbete och forskning om talröstens och sångröstens funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar.

(Röstfondens stadgar § 1) 


Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom röstområdet, exempelvis symposier och kurser.

(Röstfondens stadgar § 2) 


Nämnden för Röstfonden har följande ledamöter:

Johan Sundberg, ordförande

Britta Hammarberg, sekreterare

Anders Lindström

Gunnel Fagius

Stellan Hertegård

Viveka Lyberg Åhlander

 

I stället för blommor… Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till

plusgiro 449 41 58-1. Ange Röstfonden på inbetalningen.