Riksstämma 2020 – Föreläsningar inställt!

Själva årsmötet kommer att äga rum lördag den 16 maj kl 16.30 digitalt med valda ombud

men alla föreläsningar/workshop är inställda!