Månadens tips

Årets internationella föreläsare på Rikstämman på KMH

Elisabeth Bengtsson-Opitz – Anti-aging för rösten del I och II

Wessmans förlag 195:-