Styrelse Röstforum Stockholm

Styrelse Röstforum Stockholm

Margareta Thalén, ordförande
Per Nygren, skattmästare
EwaMaria Roos
Anna Maria Wadenberg Söderström
Eleonor Ågeryd
Adam Hillgren
Mattias Danielsson Lindqvist