Styrelse Röstforum Väst

Styrelse

Elin Lutecki   ordförande

Helene Ek Bane, kassör

Ida MacGregor

Sofi Kihlstrand

Medlemsavgift 275 kr – Betala in på Bg 364-6403

Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.