Styrelse RF Malmö-Lund

Styrelse Röstforum Malmö-Lund

Styrelse RF Malmö-Lund

Styrelse Röstforum Malmö-Lund
Sara Wilén, ordförande  – fil.dr. i musik, sångare, lärare improvisation, operaimprovisation/scenisk gestaltning vid Musikhögskolan i Malmö, teaterpedagog vid Kulturskolan i Malmö

  Saras doktorsavhandling  http://www.singinginaction.com/

Gunlis Ardevall , sekreterare – Lektor i sång vid Musikhögskolan i Malmö, sångare, Estill Master Trainer
Joakim Klüft, kassör – sångare och sångpedagog på Kulturskolan i Hässleholm
Ann-Sofi Härstedt, ledamot och krönikör – Sångare, lektor i sång vid Musikhögskolan i Malmö och klassisk sångpedagog vid Sundsgårdens folkhögskola

Kontakta RF Malmö-Lund