Röstforum Malmö-Lund

”Röstforum Malmö –Lund är ett nätverk för röstintresserade inom alla yrkesgrupper i
Öresundsregionen. Denna lokalförening till Röstforum riks startades efter årsmötet i Malmö 2014 .
 I röstforum Malmö-Lund vill vi skapa en given mötesplats mellan olika yrkesgrupper inom röstområdet och bl a stimulera till tvärvetenskapliga utbyten.
 Genom detta nätverk där mycket av det som händer inom röstområdet blir synligt och tillgängligt ges du som medlem möjlighet att hämta inspiration och nya kunskaper på nära håll i skåneregionen.
 Röstforum Malmö–Lund är också tänkt att vara en plattform där aktiviteter, föreläsningar och workshops kan anordnas utifrån medlemmars egna önskemål.”
Medlemsavgift 275 kr – Betala in på Bg 488-0795
Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.

Bli medlem nu!