Gör din röst hörd – bli medlem!

Röstforum är ett nätverk för oss röstintresserade. Medlemskapet är personligt. Det innebär att att du i Röstforum representerar dig själv och inte din arbetsgivare. Från årsmötet 2014 är Röstforum ett förbund med lokalföreningar och alla medlemmar ska numera tillhöra en lokalförening. Idag finns fyra lokalföreningar och vi hoppas att det blir fler så aktiviteter sprids över hela landet Du väljer en lokalförening i din närhet eller den du finner lämplig. Om du inte väljer någon av de andra lokalföreningarna tillhör du automatiskt lokalföreningen Röstforum Stockholm. Till stöd för lokalföreningarna finns Röstforum Riks med förbundsstyrelsen.