Röstlänkar, svenska

World Voice Day

Patricia Grammings minnesfond

Svenska Sång- och Talpedagogförbundet, SSTPF

Svenska Logonomförbundet

Dagmar Gustafsons Elever

Röstforskningscentrum KTH

Aktuella seminarier på KTH CSC-TMH

Röstakademin

Röstlänkar, utländska

Vocapedia Professionell ”uppslagsbok” för rösten

British Voice Association

Dansk Vokalforening

Norsk Stemmepedagogisk Forum

International Association of Logopedics and Phoniatrics

National Center for Voice and Speech     (NATS)(USA)

American Speech and Hearing Association (USA)

The Voice Foundation (USA)

International Journal of Research in Choral Singing

Vocalist

 

Att Läsa

 • Ekelund, Tove (2018) En logopeds 10 tips till en bättre röst.. Stockholm: Vulkan förlag
 • Elisabeth Bengtsson-Opitz. Anti aging för rösten & Röstens åldrande. Wessmans förlag 195:-
 • Johan Sundberg: ”Röstlära” (1986) Proprius förlag
 • Nanzy Zi: ”Andas rätt- må bättre” (1986/87) Forums förlag
 • Sten Ternström: ”Körakustik” (1987) Gehrmans förlag
 • Michael McCallion ”The Voice Book” (1988) Faber & Faber
 • John Potter, editor ”The Cambridge Companion to Singing” (2000) Cambridge University Press
 • M. L. Spencer ”Laryngopharyngeal Reflux and Singers” (2006) Journal of Singing NATS
 • A.F. Jahn (MD), editor ”The Singers guide to complete Health” (2013) Oxford University Press Gates, Forrest & Obert ”The owner I?s manual to the Voice” (2013) Oxford University Press
 • Kadala, Carlson, Sataloff  ”The Effect of Hormones in the Voice” (2013) Journal of Singing May/June Journal of Singing; several Volumes NATS
 • Anick M-J Lamarche ”Putting the singing voice on the map” (2009) KTH doktorsavhandling (undertitel ”Towards Improving the Quantitative Evaluation of Voice Status in Professional Female Singers” )