Under 2018/2019 ges den första omfattande onlinekursen någonsin om röstvetenskap,
med Dr. Filipa Lã som kursansvarig, vid Universitetet i Coimbra, Portugal.
Bland lärarna finns många välrenommerade röstforskare, röstlärare och kliniskt verksamma,
inklusive medlemmar i Röstforum som t ex Johan Sundberg och Sten Ternström.
Man får 40 hp ECTS från Universitetet i Coimbra efter fullgjord kurs.