Under 2018/2019 ges den första omfattande onlinekursen någonsin om röstvetenskap, med Dr. Filipa Lã som kursansvarig, vid Universitetet i Coimbra, Portugal.
Bland lärarna finns många välrenommerade röstforskare, röstlärare och kliniskt verksamma, inklusive medlemmar i Röstforum som t ex Sundberg och Ternström.
Man får 40 hp ECTS från Universitetet i Coimbra efter fullgjord kurs.