Logga Röstforum

 Bli Medlem

Gör din röst hörd - bli medlem!

Röstforum är ett nätverk för alla röstintresserade.

Medlemskapet är personligt. Det innebär att att du i Röstforum representerar dig själv och inte en eventuell arbetsgivare.

Röstforum ett förbund med lokalföreningar och alla medlemmar ska tillhöra en lokalförening. 

Du väljer en lokalförening i din närhet eller den du själv finner lämplig.

Om du inte väljer någon av de andra lokalföreningarna tillhör du automatiskt lokalföreningen Röstforum Stockholm. Klicka i "Stockholm" i anmälan!

Till stöd för lokalföreningarna finns Röstforum Riks med förbundsstyrelsen.

     

Medlemsavgiften för 2021 är 275 kr  och betalas direkt till lokalföreningen (se bg nedan).

Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.

Lokalförening

Kontaktperson

Kontakt  

BankGiro

Stockholm

Mattias Danielsson

Bg 599-0387

Väst

Åsa Winald

Bg 364-6403

SydOst

Johanna Kraft

Bg 5207-6163

Malmö-Lund

Sara Wilén

Bg 488-0795