Logga Röstforum

 Bli Medlem

Gör din röst hörd - bli medlem!

Röstforum är ett nätverk för oss röstintresserade.

Medlemskapet är personligt. Det innebär att att du i Röstforum representerar dig själv och inte en eventuell arbetsgivare.

Från årsmötet 2014 är Röstforum ett förbund med lokalföreningar och alla medlemmar ska numera tillhöra en lokalförening. Idag finns fyra lokalföreningar men vi hoppas på fler så att våra aktiviteter sprids över hela landet.

Du väljer en lokalförening i din närhet eller den du själv finner lämplig.

Om du inte väljer någon av de andra lokalföreningarna tillhör du automatiskt lokalföreningen Röstforum Stockholm. Klicka i "Stockholm" i anmälan!

Till stöd för lokalföreningarna finns Röstforum Riks med förbundsstyrelsen.

     

Medlemsavgiften för 2021 är 275 kr  och betalas direkt till lokalföreningen (se bg nedan).

Studenter t o m grundnivå har gratis medlemskap men får då tidningen endast digitalt.

Lokalförening

Kontaktperson

Kontakt  

BankGiro

Stockholm

Margareta Thalén

Bg 599-0387

Väst

Maria Palmqvist

Bg 364-6403

Syd-Ost

Johanna Kraft

Bg 5207-6163

Malmö-Lund

Sara Wilén

Bg 488-0795