Kurs i Röstvetenskap – SÖK!

Under 2018/2019 ges den första omfattande onlinekursen någonsin om röstvetenskap, med Dr. Filipa Lã som kursansvarig, vid Universitetet i Coimbra, Portugal. Bland lärarna finns många välrenommerade röstforskare, röstlärare och kliniskt verksamma, inklusive medlemmar i...

Workshop med Anna-Lena Tideman 3 november 10-15

Anna-Lena Tideman är universitetslektor vid Malmö musikhögskola och har utöver sina examina inom sång och logopedi profilerat sig med sin forskning och metodik inom fonationsrörsteknik anpassad för sångare. Den här dagen kommer, utöver fonationsrörs-sång, även att...