Röstforum

.

.

         

RÖSTFONDEN

med Patricia Grammings Minnesfond

 

Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande

som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet

Priset innebär

 

Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.  Även studenter kan nominera egen uppsats.

Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2017 – ht 2017

och insänds senast 2018-03-06 till Professor J Sundberg,

Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm,

eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

Stockholm i januari 2018

För Nämnden för Röstfonden

Johan Sundberg,   Ordförande                                     Britta Hammarberg,    Sekreterare