Välkommen till Röstforum Stockholms årsmöte 2020

med efterföljande program!

Lördagen den 15 februari kl 12.30 på SMI Campus Flemingsberg

Efter årsmötesförhandlingarna fortsätter eftermiddagen

kring temat Röst och stress.

Sofia Holmqvist Jämsén är logoped och arbetar som universitetslärare

och forskare i röst och röstergonomi vid Åbo Akademi. Hon presenterar sin

avhandling ”The role of stress in vocal symptoms : a biologically informed

perspective.” Sofia ger oss också en allmän översikt över det aktuella

forskningsläget på området.

Lina Pleijel är leg psykolog och har lång erfarenhet av att arbeta med

patienter med utmattningssyndrom eller långvarig smärta. Hon jobbar i

team med fysioterapeuter och läkare. Lina kommer att leda oss i praktiska

övningar.

Anmäl dig gärna snarast men allra senast torsdagen den 13 februari till

margareta.thalen@smi.se