Röstforums förbundsstyrelse har glädjen att meddela att nästa riksstämma 2020 kommer att äga rum lördagen-söndagen 16-17 maj 2020 på Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm.
Arrangemanget är ett samarbete mellan Kungliga Musikhögskolan och Röstforums förbundsstyrelse.
Anmälan till riksstämman kommer att starta i mars 2020 enligt först-till-kvarn-principen. Vi har att se fram emot föreläsningar och workshops om rösten i både sång och tal, som vanligt med en blandning av professioner och ämnen. Mer information om tidpunkt för anmälan och om programmet kommer
i nästa nummer av Röstläget samt på Röstforums hem- och Facebooksidor i februari.
Hålltiderna för lördagen är kl. 9-18 och för söndagen kl. 9-13. I deltagaravgiften kommer ingå förmiddagsfika på lördagen och söndagen, samt lunch och eftermiddagsfika på lördagen. Middagen på lördagen kommer hållas i KMH:s restaurang Oktav. Middagsavgiften är som vanligt separerad från deltagaravgiften.
Som det står i stadgarna har alla medlemmar i Röstforum närvarorätt vid själva årsmötet för förbundet, som kommer att äga rum kl. 16:30-18 på lördagen. Rösträtt har de medlemmar som blivit valda ombud av sin lokalförening Röstforum Stockholm, Röstforum Väst, Röstforum Malmö/Lund
eller Röstforum Sydost.
Hjärtligt välkomna & Ett Gott Nytt År 2020!
önskar Röstforums förbundsstyrelse